top of page

Điều khoản dịch vụ

Buyins Japan
Nhật Bản, tỉnh Chiba, thành phố Funabashi, Minatocho 1-4-3, Phòng 301
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Shiraisi Fujiko

Ngày sửa đổi: 1 tháng 12 năm Reiwa 5 (2023)

Chào mừng bạn sử dụng Buyins. Trước khi sử dụng nền tảng này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây:

1.Chấp nhận Điều khoản
Việc sử dụng nền tảng này được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng việc truy cập, duyệt qua hoặc sử dụng nền tảng này, bạn bày tỏ sự chấp nhận của mình đối với những điều khoản, điều kiện cũng như tất cả các luật và quy định áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không được phép sử dụng nền tảng này.

2.Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ
Nền tảng này và nội dung của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, thiết kế, hình ảnh, video và âm thanh) đều được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật thương hiệu và/hoặc các luật quyền sở hữu trí tuệ khác. Trừ khi luật pháp cho phép hoặc chúng tôi cung cấp quyền được phép bằng văn bản trước, bạn không được phép sao chép, sửa đổi, truyền bá, trình bày, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo ra các sản phẩm phái sinh, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin hoặc công trình nào bao gồm trong nền tảng này theo bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào.

3.Hạn chế sử dụng
Bạn đồng ý không thực hiện hoặc khuyến khích thực hiện bất kỳ hành động nào trên nền tảng này mà là bất hợp pháp, gây hiểu lầm, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khiêu dâm, dung tục, phản cảm hoặc không phù hợp theo cách khác. Ngoài ra, bạn không được sử dụng nền tảng này để truyền tải bất kỳ loại quảng cáo hoặc tài liệu tiếp thị nào, bao gồm spam, thư chuỗi hoặc email không được yêu cầu hàng loạt.

4.Tài khoản, mật khẩu và an toàn
Nếu nền tảng này yêu cầu bạn tạo một tài khoản, bạn phải hoàn thành quá trình đăng ký bằng cách cung cấp thông tin cập nhật, đầy đủ và chính xác. Bạn cũng phải chọn một mật khẩu và tên người dùng. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc giữ bí mật mật khẩu và cho tất cả các hoạt động hoặc hành vi xảy ra. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ sự sử dụng không được phép nào của mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ sự vi phạm an toàn nào khác.

5.Liên kết đến trang web của bên thứ ba
Nền tảng này có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Những liên kết này chỉ được cung cấp cho sự tiện lợi và không đồng nghĩa với việc chúng tôi chấp nhận các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này.

6.Từ chối bảo hành
Nền tảng này và nội dung của nó được cung cấp dựa trên "tình trạng hiện có" và "có sẵn". Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại bảo hành rõ ràng hay ngụ ý nào.

7.Giới hạn trách nhiệm
Chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác tham gia vào việc tạo, sản xuất hoặc phân phối nền tảng này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào trong bất kỳ trường hợp nào.

8.Sửa đổi điều khoản
Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và sẽ đăng những sửa đổi này trên nền tảng này. Bạn nên thường xuyên xem lại các điều khoản này để biết bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng nền tảng này sau khi những thay đổi được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận những sửa đổi đó.

bottom of page