top of page

Chính sách bảo mật

1.Loại dữ liệu thu thập
Dữ liệu nhận dạng cá nhân: Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc mua hàng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.
Dữ liệu giao dịch: Bao gồm nhưng không giới hạn ở phương thức thanh toán, lịch sử mua hàng, v.v.
Dữ liệu duyệt web: Khi bạn truy cập nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, v.v.

2.Sử dụng dữ liệu
Dữ liệu chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng của bạn, cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng, cải thiện trải nghiệm mua sắm, v.v. Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị hoặc chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn.

3.Bảo mật dữ liệu
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật chuẩn ngành để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, tránh khỏi việc truy cập, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy hoại không được phép.

4.Lưu trữ dữ liệu
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ an toàn và chỉ có nhân viên được phép mới có quyền truy cập khi cần thiết.

5.Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu
Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu cần thực hiện, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

6.Thay đổi chính sách
Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Bất kỳ thay đổi quan trọng nào sẽ được thông báo qua website hoặc email của chúng tôi.

7.Liên hệ
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email:

buyins_cs@inspirejp.com.

​Buyins Japan
Nhật Bản, tỉnh Chiba, thành phố Funabashi, Minatocho 1-4-3, Phòng 301
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Shiraisi Fujiko
 

Ngày sửa đổi: 1 tháng 12 năm Reiwa 5 (2023)

bottom of page